RODO

Cześć, poniżej znajdziesz informacje o tym dlaczego, w jakim zakresie i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe. Tekst jest długi, ale to ważne, aby każdy, kto korzysta z naszego portalu, zapoznał się z tymi informacjami. Dla ułatwienia, zamiast nazwą Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, będziemy posługiwać się skrótem RODO.

 

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest ProProdukcja Tomasz Pyra z siedzibą w Warszawie przy ul. Adama Mickiewicza 21/5.

W sprawie ochrony danych osobowych możesz kontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pisząc wiadomość na adres iod@pracawfilmie.pl.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku z zawarciem i realizacją umowy na korzystanie z usług portalu Pracawfilmie.pl [art. 6 ust. 1 lit. b) RODO].

Dodatkowo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO], tj. w celu:

1) usprawniania funkcjonowania naszego portalu;

2) zabezpieczenia się na wypadek przyszłych roszczeń,

3) prowadzenia marketingu usług własnych.  

Czy musisz udostępniać nam swoje dane osobowe?

Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne w celu realizacji umowy i korzystania z naszych usług. Bez podania danych nie założysz konta użytkownika ani nie zaprezentujesz swoich uslug innym użytkownikom.

W jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane przetwarzamy w zakresie:

imię, nazwisko, adres email, portfolio, numer telefonu, nr IP oraz ewentualnie wizerunek, jeśli sam/sama go udostępnisz.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe, w zakresie w jakim udostępnisz je na swoim profilu, trafią do innych użytkowników portalu w celu nawiązania ewentualnej współpracy.

Ponadto Twoje dane osobowe trafią do naszych partnerów, którzy wspierają nas w prowadzeniu portalu od strony technicznej. Jest to firma hostingowa oraz firma dbająca o pracę samego portalu, usuwająca błędy i gwarantująca prawidłową pracę portalu. 

Czy Twoje dane osobowe trafiają do Państw trzecich i organizacji międzynarodowych?

Nie udostępniamy Twoich danych osobowych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

Czy Twoje dane podlegają profilowaniu albo zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji?

Nie, Twoje dane nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane przetwarzamy przez okres, kiedy jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i korzystasz z naszych usług. Ponadto gdy podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes Administratora danych, dane osobowe są przetwarzane do czasu złożenia skutecznego sprzeciwy na to przetwarzanie.

Po usunięciu konta z portalu, Twoje dane osobowe są usuwane lub anonimizowane. Okres przetwarzania Twoich danych może jednak zostać wydłużony, jeżeli przetwarzanie będzie niezbędne dla ustalenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z korzystaniem z naszego portalu?

Przysługuje Ci prawo do: dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; sprostowania nieprawidłowych danych; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach w skazanych w art. 21 RODO; przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany o ile spełnione zostaną warunki z art. 20 RODO.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).